Espoossa valmistellaan uutta yleiskaavaa

Nyt on espoolaisilla mahdollisuus vaikuttaa lippukuntiensa toiminta-alueen tulevaisuuteen, sillä Espoon tulevan yleiskaavan valmistelu on käynnissä parasta aikaa. Paikalliset partiotoimijat ovat oman alueensa parhaita asiantuntijoita.

Espoossa on käynnissä seuraavan yleiskaavan työstäminen. Yleiskaava on kunnan maankäytön kokonaisvaltainen suunnitelma. Sen tehtävänä on eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava ohjaa alueen tarkempien asemakaavojen laatimista. Espoon yleiskaavaprosessi on pitkä. Se aloitetaan tänä vuonna ja kaavaluonnos on tavoitteena saada päätösvaiheeseen vuonna 2027. Tärkeitä  osallistumisen vaiheita ovat erityisesti kaavan aloitusvaiheen yleisötilaisuudet sekä mahdollisuus antaa mielipide kaavaluonnoksesta, joka on tarkoitus asettaa nähtäville vuonna 2024. Sen jälkeen laadittavasta kaavaehdotuksesta osalliset voivat jättää muistutuksen. Lisätietoja Espoon yleiskaavasta: www.espoo.fi/fi/yleiskaava.

Yleiskaava on siis merkityksellinen, kun pohditaan, minkälainen toimintaympäristö Espoo on lippukunnille seuraavien vuosikymmenten aikana. Tässä pari vaihtoehtoa, kuinka voit vaikuttaa yleiskaavan valmisteluun tällä viikolla:

  • Voit osallistua sunnuntaihin 20.11. asti pikakyselyyn täällä

Harrastamisen toimintaedellytykset Espoossa

Olemme partiossa julkaisseet tänä syksynä näkemyksemme siitä, miten harrastamisen toimintaedellytykset paranisivat Espoossa. Voit lukea tästä lisää alla olevasta kuvasta. Tarvitsemme tulevaisuudessakin jokaiselle asuinalueelle tiloja, jotta jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastukseen. Piiri ja Espoon Partiotuki tekevät monella tasolla töitä sen eteen, että lippukuntien toimintaedellytykset tilojen puitteissa säilyvät ennallaan tai vahvistuvat. Tämän lisäksi olisi hyvin tärkeää, että lippukunnat ja yksittäiset partiolaiset vaikuttavat oman alueensa suunnitelmiin. Paikallinen lippukunta tietää parhaiten, minkälaiset asiat tukevat heidän toimintaansa. Piirissä toimii kaupunkikehitystoimikunta, jonka tehtävänä on miettiä kolotilojen saatavuutta pidemmällä aikavälillä ja tukea lippukuntia tässä työssä.

Kaupunkikehitystoimikunnasta lisätietoa antaa puheenjohtaja Sara Veltheim. Toimistolla apua antaa vaikuttamistyön asiantuntija Riikka Nenonen tai Espoon Partiotuen työntekijä Aino Valkama. (Kaikilla sähköposti etunimi.sukunimi@partio.fi)

Näillä toimilla harrastamisen toimintaedellytykset paranisivat Espoossa.

Artikkelin kuva Alex Inkiläinen