Ilmoittautumis- ja peruutusohjeet

Espoon Partiotuen tapahtumissa noudetaan samoja peruutusohjeita Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kanssa. Tältä sivulta löydät tärkeimmät tiedot asiaan liittyen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tarkista yhteystietojen ajantasaisuus jäsenrekisteri Kuksassa, erityisesti sähköpostiosoitteet, sillä olemme osallistujiin yhteydessä jäsenrekisterissä ilmoitettuun henkilökohtaiseen sähköpostiin. Osallistuja saa sähköisen infokirjeen yleensä noin kahta viikkoa ennen viikonlopputapahtumaa. Päivä- tai iltatilaisuuksia koskien infokirjeet lähetetään tapahtumaviikolla.

Peruutuskäytännöt

Peruutuskäytännöt koskevat kaikkia osallistujia riippumatta siitä onko ilmoittajana toiminut ryhmänjohtaja, lippukunta, huoltaja tai osallistuja itse. Ilmoittajan vastuulla on informoida osallistujia. 

 1. Kurssi- ja tapahtumaperuutukset tehdään aina Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistolle (papa.toimisto@partio.fi / 09 8865 1200). 
 2. Jos peruutus on äkillinen ja juuri ennen tapahtumaa, ilmoita siitä partiotoimiston lisäksi tapahtumanjohtajalle.  
 3. Osallistumisen peruminen kustannuksetta on mahdollista kuukautta ennen tapahtumaa, ellei tapahtuman kuvauksessa toisin mainita. 
 4. Jos tapahtuman alkuun on alle kuukausi aikaa ja osallistuminen perutaan, laskutamme osallistumismaksun. 
 5. Jos ilmaistapahtuman alkuun on alle kaksi viikkoa aikaa ja osallistuminen perutaan, laskutamme tapahtumasta jo toteutuneet kulut (vähintään 20 €).  
  • Osallistumis- tai peruutusmaksua ei laskuteta, mikäli osallistuja löytää itselleen sijaisen.  
  • Osallistujan tilalle saapuvan sijaisen on täytettävä tapahtuman tai koulutuksen osallistumis- ja esitietovaatimukset. 
  • Ilmoita osallistujan muutoksesta aina toimistolle ja sovi siitä tarvittaessa kurssinjohtajan kanssa. 
 6. Osallistumismaksu laskutetaan aina kokonaisuudessaan ja ilmaistapahtumissa toteutuneet kulut (vähintään 20 €), mikäli ilmoittautumista ei peru lainkaan ja ilmoitettu osallistuja jättää saapumatta tapahtumaan.  
 7. Mikäli peruutus johtuu sairaustapauksesta, voit hakea lääkärintodistuksella osallistumismaksun mahdollisesta omasta vakuutuksestasi tai partiovakuutuksesta. Toimi tässä tapauksessa seuraavasti: 
  • Ilmoita asiasta Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistolle papa.toimisto@partio.fi, jotta osoitamme laskun osallistujalle korvauksen hakemista varten. 
  • Hae korvaus omalta vakuutusyhtiöltä tai partiovakuutuksesta:  https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/ 
  • Korvaushakemuksen tekee aina vakuutettu eli partiolainen tai hänen huoltajansa. 
  • Vakuutuskorvauksen saamisen edellytys on yleensä lääkärintodistus, joten suosittelemme sairastapauksissa aina hakemaan lääkärintodistuksen.

Tapahtuman keskeytyminen

Joskus kurssi, tapahtuma tai leiri voi keskeytyä. Keskeytykselle voi olla useita erilaisia syitä:

 • läsnäolija sairastuu.
 • läsnäolija kiusaa, käyttäytyy huonosti, kohtelee kaltoin toisia tai omaisuutta
 • läsnäolija on päihtynyt tai hänellä on päihteitä mukana.

Tällaisissa tilanteissa asiasta ilmoitetaan kotiin ja huoltajan tulee järjestää itse lapsen tai nuoren kotimatka. Edellä kuvatuissa tai muissa vastaavissa tapauksissa osallistumis- tai kurssimaksua ei palauteta. Sairastapauksissa partiovakuutuksesta on haettavissa korvaus lääkärintodistuksella. Tätä varten löydät ohjeet aiemmin sivulta peruutuskäytäntöjen yhteydestä.

Partiotapahtumat ja -leirit, joissa on alaikäisiä, ovat aina päihteettömiä!

Mikäli kurssi tai koulutus keskeytyy sairastapauksen tai vastaavan vuoksi voit selvittää tapahtuman johtajilta korvaavia tapoja suorittaa kurssi tai koulutus hyväksytystä loppuun. Mahdollisuuteen vaikuttaa merkittävästi puuttumaan jäävien koulutusosuuksien määrä.

Piirin ilmoittautumis- ja peruutusehtoihin voit tutustua heidän nettisivuillaan: https://papa.partio.fi/partiolaiselle/tapahtumaosallistujalle/ilmoittautumis-ja-peruutusohjeet/