Punkun sarjajako

Kilpailuvartion jäsenten iät lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin. Sekavartiot kilpailevat poikien sarjoissa.

Valkoinen sarja
. Valkoisessa sarja on sekä tytöille että poijlle. Vartioon kuuluu 4–6 saman lippukunnan jäsentä iältään 12–14 vuotta. Lisäksi mukana saa olla 1–2 yli 14-vuotiasta saattajaa.

Valkoisen sarjan saattajat eivät osallistu tehtävien suorittamiseen, ellei rastikäskyssä toisin ilmoiteta. Saattajien pääsääntöinen tehtävä on huolehtia kilpailuvartion turvallisuudesta.

Keltainen sarja. Vartioon kuuluu neljä iältään 14 – 18 -vuotiasta tyttöä, joiden yhteenlaskettu ikä on korkeintaan 68 vuotta. Kilpailureitin pituus 15-25 km.

Punainen sarja. Vartioon kuuluu neljä iältään 14 – 18 -vuotiasta poikaa, joiden yhteenlaskettu ikä on korkeintaan 68 vuotta. Kilpailureitin pituus 15-25 km.

Sininen sarja on 18-vuotiaille ja heitä vanhemmille naispuolisille partiolaisille. Vartioon kuuluu kolme jäsentä. Kilpailureitin pituus 20-30 km.

Harmaa sarja on 18-vuotiaille ja heitä vanhemmille miespuolisille partiolaisille. Vartioon kuuluu kolme jäsentä. Kilpailureitin pituus 20-30 km.

Kultainen sarja

1) on vanhemmille yli 26 -vuotiaille vaeltajille ja johtajille. Vartioon kuuluu vähintään kaksi ja enintään viisi jäsentä. Kilpailun järjestelytoimikunta voi harkintansa mukaan myöntää luvan vartiolle ottaa mukaan yksi tai kaksi alle 12-vuotiasta samaan perheeseen kuuluvaa lasta mukaan, kuitenkin vartion enimmäismäärän sallimissa rajoissa.

2) on lippukunnan aktiivipartiolaisille tarkoitettu sarja. Vartioon kuuluu kolme jäsentä: yksi yli 18 -vuotias, yksi 15–18 -vuotias ja yksi alle 15-vuotias.

Kultaisen sarjan reitin pituus vastaa valkoisen sarjan reitin pituutta. Kultaisessa sarjassa ei jaeta palkintoa pistesijoituksesta.
Kilpailureitin pituus 10-15 km.

Vartiot, jotka eivät täytä kilpailun ehtoja, kilpailevat kilpailun ulkopuolella siinä sarjassa, johon ovat ilmoittautuneet, ellei tuomarineuvosto toisin päätä. (Tämä tarkoittaa sitä, että vartio ei voi saada palkintoa, mutta sille lasketaan pisteet kuten muillekin vartioille. Kisakokemus on silti hyvä!)