EPT:n syyskokous

Espoon Partiotuki ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 17.10.2018 klo 18.00 Partioasemalla (os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki). Valtakirjojen tarkistus alkaa jo klo 17.30.

Kokouksessa käsitellään seuraavia asioita:

  • toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2019
  • valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien
    tilalle kaudelle 2019 – 2020
  • valitaan tilintarkastajat/tilintarkastusyhteisö

Kokousmateriaalit tulevat tälle sivustolle kaksi viikkoa ennen kokousta. Tutustukaa materiaaliin lippukunnassanne ja kirjatkaa valtakirjaan, ketkä toimivat lippukuntanne virallisina kokousedustajina. Asioista päättävät ne kokousedustajat, jotka ovat paikalla kokouksessa.

Valtakija ja äänimäärät